موقعيت: تفت، نصرآباد

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت تجارتی سنمار

آدرس بهرهبردار: تهران، جردن، بالاتر از پل ميرداماد، كوچه قبادیان شرقی، پلاک 20، واحد 9

تلفن: 021-88873167 : 021-88783184
021-88873167 : 021-88783184