مدیریت: کاکلی و شیرودی

تولیدکننده: مرمریت حمزاوه، پرتقالی حمزاوه غربی و تراورتن

 

 

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، میمه، 4 کیلومتری جاده جوشقان قالی
آدرس معدن: اصفهان، میمه، 15 کیلومتری جوشقان
تلفن همراه: 09131117724 * 09131124436
اصفهان، میمه، 4 کیلومتری جاده جوشقان قالی