مدیریت: اصغر رحیمی

تولیدکننــده: انــواع ســنگهای تراورتــن

حاجیآباد و عباسآباد (شکلاتی و آنتیک)

تلفن: 086-43322381
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتــی نیم‌ور، صدف 1
تلفن همراه: 0918-1658002
محلات، شــهرک صنعتــی نیم‌ور، صدف 1
086-43322381