رضا صنایع سنگ

رضا صنایع سنگ

مدیریت: علیرضا بهرامی

تولیدکننده: تراورتن سفید و رنگی و مرمریت

تلفن: 021-55203525 , 021-55212748-9
نمابر 021-55203675
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، جــاده قدیم قــم، روبروی پالایشگاه تهران، خیابان شهرسنگ، انتهای خیابان چهارم، پلاک15
تهــران، جــاده قدیم قــم، روبروی پالایشگاه تهران، خیابان شهرسنگ، انتهای خیابان چهارم، پلاک15
021-55203525 , 021-55212748-9