رضوان نیم‌ور

رضوان نیم‌ور

مدیریت: سید ابراهیم قماشی

تولیدکننده: تراورتن عباسآباد

آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتــی نیم‌ور، خیابان صدف 2
تلفن همراه: 0918-1663027
محلات، شــهرک صنعتــی نیم‌ور، خیابان صدف 2
0918-1663027