رمضانی تویسرکانی صنایع سنگ

   رمضانی تویسرکانی صنایع سنگ

مدیریت: رمضانی

تولیدکننده: فرآوری ســنگهای ساختمانی و تزئینی

تلفن: 021-22988519
نمابر 021-22947960
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه رســالت، خیابان بنی هاشم، مقابل پمپ گاز، شماره 138
آدرس کارخانه: تهران، اتوبان شــهید بابایی، روبروی ورودی شــهرک امید، جنب پمپ بنزین، بازار ســنگ البرز (شمال شـــرق،) واحد 4
تلفن همراه: 1877797 -0912 (پیام رمضانی) 15-14-8986213-09120
تهران، بزرگراه رســالت، خیابان بنی هاشم، مقابل پمپ گاز، شماره 138
021-22988519