رنگین جام اصفهان

رنگین جام اصفهان

مدیریت: محمدی

تولیدکننده: انواع ســنگ تزئینی (مرمریت کرم ارومیه، تراورتن سفید و رنگی)

آدرس ایمیل: info@rje.ir
تلفن: 031-33803222
نمابر 031-33803754
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 36
تلفن همراه: 0913-3202551
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 36
031-33803222