مدیریت: حسین افشار

تولیدکننده: انواع ماستیک صنعتی

 

آدرس ایمیل: info@ranginrezin.com
وب سایت: www.ranginrezin.com
تلفن: 0253-3340068
نمابر 0253-3340119
آدرس دفتر مرکزی: قم، شهرک صنعتی شکوهیه، فاز1، جنب پاسگاه، خیابان سنبل، نبش زنبق و اقاقیا پلاک P159، P158
تلفن همراه: 6521844 0912 *3492481 0912 (مهندس افشار)
قم، شهرک صنعتی شکوهیه، فاز1، جنب پاسگاه، خیابان سنبل، نبش زنبق و اقاقیا پلاک P159، P158
0253-3340068