روشن سنگ پرسپولیس

روشن سنگ پرسپولیس

مدیریت: امیر حسین دانش

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

 

آدرس ایمیل: daneshamirhossein@gmail.com
وب سایت: www.rspco.com
تلفن: 051-36577922 , 051-36577913
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده ســنتو، خیابان آزادی 111، خیابــان جراح 8، مجتمع سنـــگ، سمت چپ
آدرس کارخانه: شــیراز، ‌آباده، شــهرک سنگبریها، خیابان اول
تلفن همراه: 0915-3087832 , 0915-2446090
مشهد، جاده ســنتو، خیابان آزادی 111، خیابــان جراح 8، مجتمع سنـــگ، سمت چپ
051-36577922 , 051-36577913