مدیریت: سیدهاشم

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی

تلفن: 021-44115502
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای اتوبان حکیم، بزرگراه علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 41، پلاک 33
تلفن همراه: 0912-2991450 :2997450 -0936
تهران، انتهای اتوبان حکیم، بزرگراه علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 41، پلاک 33
021-44115502