رویال سنگ ایران

رویال سنگ ایران

مدیریت: حسینی

تولیدکننده: انواع سنگ‌های ساختمانی

آدرس نمایشگاه 1:تهران، اتوبان حکیم غرب به شرق، نرسیده به بلوار تعاون، بازار سنگ تهران، واحد 18

وب سایت: www.royalsang.com
تلفن: 021-44140640-3
نمابر 021-44110239
تلفن همراه: واحد فروش:8026000 0912 (نوریان)   *09128027000 (عبدالعلیزاده)
021-44140640-3