مدیریت: حسینی و خسروی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی،

صادرات و واردات

تلفن: 021-44140640-3 ,4006- 7134005 -0713 , 0713-7134605
نمابر 021-44110239
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهر زیبا، بلوار تعاون، بلوار اندیشــه، تعاونی ســنگ تهران، واحد 18، رویال سنگ ایران
آدرس کارخانه:   فارس، کیلومتر 2 جاده آباده- شیراز / آدرس کارخانه 2: شیراز، کیلومتر 7 جاده فسا، برمشور، خیابان 20 متری یگانه
تلفن همراه: 0912-1257619
تهران، شــهر زیبا، بلوار تعاون، بلوار اندیشــه، تعاونی ســنگ تهران، واحد 18، رویال سنگ ایران
021-44140640-3 ,4006- 7134005 -0713 , 0713-7134605