رویال سنگ

رویال سنگ

مدیریت: حسینی و خسروی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی،

صادرات و واردات

 

تلفن: 021-44140640-3
نمابر 021-44110239
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهر زیبا، بلوار تعاون، بلوار اندیشه، تعاونی سنگ تهران، واحد 18، رویال سنگ ایران
آدرس کارخانه: کارخانه 1: فارس، کیلومتر 2 جاده‌ آباده - شیراز ** کارخانه 2: شیراز، کیلومتر 7 جاده فسا، برمشور، خیابان 20متری یگانه تلفن: 6-7134005-0713 و 07137134605
تلفن همراه: 0912-1257619
تهران، شهر زیبا، بلوار تعاون، بلوار اندیشه، تعاونی سنگ تهران، واحد 18، رویال سنگ ایران
021-44140640-3