مدیریت: رضا طهرانی

تولیدکننده: رزینهای اپوکسی مخصوص
مصارف سنگ در ایران

آدرس ایمیل: maramo1397@gmail.com
تلفن: 021-56577732
آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر 20 اتوبان تهران ســاوه، شهرک صنعتی پاسارگاد، خیابان صنعت 7
تلفن همراه: 0913-1111689 و 1897671-0912 و 09125770085 و 09329429999
کیلومتر 20 اتوبان تهران ســاوه، شهرک صنعتی پاسارگاد، خیابان صنعت 7
021-56577732