زانوس سنگ

زانوس سنگ

مدیریت: تهرانی

اپوکسی مخصوص توری کردن پشت سنگ، پوششهای آبگریز نانو برای سطوح مرمریت، مرمر و گرانیت محافظکنندههای سنگ در برابر آب، روغن و آلودگی، جلادهندههای سنگهای آنتیک

آدرس ایمیل: info@marmo.ir
وب سایت: www.marmo.ir
تلفن: 021-56577732
آدرس کارخانه: کیلومتر20 اتوبان تهران ســاوه، شهرک صنعتی پاسارگاد، خیابان صنعت 7
تلفن همراه: 0913-1111689 * 0912-1897671 * 0912-5770085 * 0932-9479999