مدیریت: نادر صدیقی الوندی

تولیدکننــده: تراورتن و مرمریــت (قرمز، لیمویی، سفید و طوسی)

 

تلفن: 0413-6372348 0413-6376358
نمابر 0413-6377073
آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان شــرقی، تبریــز، بالاتراز سه راهی اهر، روبروی کافی شاپ وحید
تلفن همراه: 0914-1161137
آذربایجان شــرقی، تبریــز، بالاتراز سه راهی اهر، روبروی کافی شاپ وحید
0413-6372348 0413-6376358