مدیریت: غفاری

تولیدکننده: انواع گرانیت و ماربل

وب سایت: www.zager_stone.com
تلفن: 021-56231838 , 025-37222507
نمابر 021-56231839
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلــوار بوستــان، گلبن 7، پلاک 9 و 10 / آدرس کارخانــه 2 : قــم، جــاده کاشــان، کیلومتــر 8، داخــل 8 متــری اول، باربری صداقت
تلفن همراه: 0912-3614128 , 5218536 -0912 0912-4579983
تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلــوار بوستــان، گلبن 7، پلاک 9 و 10 / آدرس کارخانــه 2 : قــم، جــاده کاشــان، کیلومتــر 8، داخــل 8 متــری اول، باربری صداقت
021-56231838 , 025-37222507