مدیریت: عباس مختاری

توزیع انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی

تلفن: 33886600 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، بازار بزرگ سنگ فاطمیه، پلاک124
تلفن همراه: 1836476 -0912 : 5434294 -0912
تهران، خیابان فدائیان اسلام، بازار بزرگ سنگ فاطمیه، پلاک124
33886600 -021