زرسا سنگ زاگرس

زرسا سنگ زاگرس

مدیریت: فرزاد طاهری

تولیدکننده: انواع کوپ، تایل و اسلب

آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان هفت تیر، خیابان مشاهیر، انتهای کوچه زیبا بن بست ارمغان، پلاک2، واحد10
تلفن همراه: 09122140743
تهران، میدان هفت تیر، خیابان مشاهیر، انتهای کوچه زیبا بن بست ارمغان، پلاک2، واحد10