زرگریان ماشین سازی

زرگریان ماشین سازی

 مدیریت: زرگریان

آدرس کارگاه: تهران، شهرک صنعتی
چهاردانگه، انتهای خیابان 22، پلاک 25

تلفکس

021-55246364

تلفن: 021-33755925
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، ایستگاه دولت‌آباد، روبروی دستمال حریر، ماشین‌سازی زرگریان
تلفن همراه: 0912-3244429 * 0912-6220966
تهران، خیابان فدائیان اسلام، ایستگاه دولت‌آباد، روبروی دستمال حریر، ماشین‌سازی زرگریان
021-33755925