زرین ثامن شرق صنایع سنگ

زرین ثامن شرق صنایع سنگ

مدیریت: جواد یزدان دوست

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-22983639
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان بابایی، روبروی اتوبان باقری، جنب پمپ بنزین، بازار سنگ البرز، غرفه شماره 7
آدرس معدن: خراسان جنوبی، بجستان، کیلومتر 10 جاده طبس
تلفن همراه: 0912-2363157 : 0919-7740394
تهران، اتوبان بابایی، روبروی اتوبان باقری، جنب پمپ بنزین، بازار سنگ البرز، غرفه شماره 7
021-22983639