زرین سنگ محلات

زرین سنگ محلات

مدیریت: کرمی

تولیدکننده: انواع ســنگهای لایمســتون،

مرمریت و تراورتن

 

آدرس ایمیل: zarrinsang@gmail.com
تلفن: 086-43236065 , 086-43236066
آدرس دفتر مرکزی: شهرک صنعتی ارقده، کوچه گلایل شرقی
تلفن همراه: 0912-6996345 , 0918-3660402
شهرک صنعتی ارقده، کوچه گلایل شرقی
086-43236065 , 086-43236066