زرین سنگ پویا

زرین سنگ پویا

مدیریت: دوستی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی وارداتی و صادراتی

تلفن: 021-44115289
نمابر 021-44116095
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای اتوبان حکیم غرب، بعد از بلوار تعاون، بازار سنگ تهران، واحد 13، پلاک33
تهران، انتهای اتوبان حکیم غرب، بعد از بلوار تعاون، بازار سنگ تهران، واحد 13، پلاک33
021-44115289