زرین نمای مجد

زرین نمای مجد

 مدیریت: مهندس حسن چراغی

تولیدکننده: انواع ســنگهای اسلب، تایل،

هوند، پولیش، آنتیک و ســنگهای حجمی،

سنگ لمینیت صادراتی، طراحی سنگ در

ساختمان

آدرس ایمیل: info@zarinnama.com
وب سایت: www.zarinnama.com
تلفن: 021-88005635-9
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، میدان فاطمی، میدان گلها، بلــوار گلها، خیابان مــرداد، خیابان خرداد، پلاک32
تلفن همراه: 0912-1208936
تهــران، میدان فاطمی، میدان گلها، بلــوار گلها، خیابان مــرداد، خیابان خرداد، پلاک32
021-88005635-9