مدیریت: مذهبی

تولیدکننده: تراورتن حاجیآباد

تلفن: 086-43263666
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شهرک صنعتی حبیبی
تلفن همراه: 0918-8662529
محلات، شهرک صنعتی حبیبی
086-43263666