زمرد صنایع سنگ

زمرد صنایع سنگ

مدیریت: شفیعی

تولیدکننده: فــرآوری تراورتن حاجیآباد و

شکلاتی کاشان

آدرس ایمیل: info@magmastone.ir
وب سایت: www.magmastone.ir
تلفن: 021-56235851-2 و 74-56230073-021
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، جــاده قدیم قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن5، پلاک5
تلفن همراه: 0912-1039691
تهــران، جــاده قدیم قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن5، پلاک5
021-56235851-2 و 74-56230073-021