مدیریت: افشاری

تولیدکننده: انواع تراورتن و ماربل

آدرس ایمیل: info@zomorodstone.com
وب سایت: www.zomorodstone.com
تلفن: 32425590 -025
نمابر 2425431 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، بلوار الغدیر، بین کوچه 55 و 57 جنب شرکت رنگ بارک
تلفن همراه: 0912-2513225
قم، بلوار الغدیر، بین کوچه 55 و 57 جنب شرکت رنگ بارک
32425590 -025