مدیریت: مسعود حبیبی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس فروشگاه: تهران، اتوبان شهید بابایی، کندرو شرق به غرب، بعد از پمپ گاز، بازار سنگ 55، خیابان اول، غرفه 65

تلفن: 021-22985065
نمابر 021-22985053
آدرس دفتر مرکزی: کرج: باغستان غربی، شهرک ساختمانی
کرج: باغستان غربی، شهرک ساختمانی
021-22985065