موقعيت: 23 كيلومتری شمال اهر

نوع سنگ: گرانيت

بهره‌بردار: شركت سنگاب آذرشهر

آدرس بهره‌بردار: تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از تقاطع نيایش، خيابان شهيد رحيمی

شماره 52، طبقه 3

تلفن معدن: : 041342231001

تلفن: 22012526 -021(خط6)
نمابر 22015175- 021  (خط6)
22012526 -021(خط6)