مدیریت: قادری

تولیدکننده: انواع مصنوعات سنگی حجیم

آدرس ایمیل: info@xenittstone.com
وب سایت: www.xenittstone.com
نمابر 021-56236075
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 13
تلفن همراه: 0912-1072607
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 13
0912-1072607