مدیریت: دوستی

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-44117178 : 021-44115327
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان نور، بلوار رسالت غربی، بلوار اندیشه، بازار سنگ تهران، واحد 32
تهران، میدان نور، بلوار رسالت غربی، بلوار اندیشه، بازار سنگ تهران، واحد 32
021-44117178 : 021-44115327