مدیریت: محمد علی صبوری

تولیدکننده: سنگهای ساختمانی نما وتزئینی

واردات کننده: انواع ســنگهای خارجی و

صادرات انواع کوپ و بریده

آدرس دفتر مرکزی: پل فسا، ابتدای کیلومتر 2 جاده فسا
آدرس کارخانه: فارس، شیراز، جاده سپیدان، حدفاصل روستای جاری‌آباد و تنگه خیاره
تلفن همراه: 0939-1184434 , 0917-1184434 و 2184434-0917
پل فسا، ابتدای کیلومتر 2 جاده فسا
0939-1184434 , 0917-1184434 و 2184434-0917