مدیریت: سامت

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: saleh@sabagroups.com
وب سایت: www.sabagroups.com
تلفن: 021-56233251-3
نمابر 021-56232251
آدرس دفتر مرکزی: تهران، حسن‌آباد، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 4، پلاک 7 سنگبری سامت / آدرس2 : یزد، شهرستان تفت، شهرک صنعتی سفیدکوه، شرکت رواسی یزد آدرس مجتمع صنعتی مهدیه: کرمانشــاه، کیلومتر 6 جاده اسلام‌آباد
تلفن همراه: 0912-5390351
تهران، حسن‌آباد، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 4، پلاک 7 سنگبری سامت / آدرس2 : یزد، شهرستان تفت، شهرک صنعتی سفیدکوه، شرکت رواسی یزد آدرس مجتمع صنعتی مهدیه: کرمانشــاه، کیلومتر 6 جاده اسلام‌آباد
021-56233251-3