مدیریت: علیرضا عرب

تولیدکننــده: انــواع ســنگهای تزئینی و

ساختمانی (تراورتن)

تلفن: 086-43236247
آدرس دفتر مرکزی: محــلات، ارقده، نســترن شــرقی، سنگبری ساحل و سنگبری دریا آدرس :2محلات، صدریه، صدریه 4، سنگبری برادران کاشانی
تلفن همراه: 1659168 -0918 (عرب)
محــلات، ارقده، نســترن شــرقی، سنگبری ساحل و سنگبری دریا آدرس :2محلات، صدریه، صدریه 4، سنگبری برادران کاشانی
086-43236247