ساخارا و آژیانه

ساخارا و آژیانه

مدیریت: میرزایی

تولیــد و فرآوری ســــنگهای طبیعی به

کمک تکنولوژی ایتالیایی

 

وب سایت: www.ajianehgroup.com
تلفن: 021-56233434-7
نمابر 021-26211769 , 021-26211770 , 021-22703317-18
آدرس دفتر مرکزی: خیابــان ولیعصر، باغ فردوس، کوچه طوس، پلاک 24شــمالی، طبقه اول
آدرس کارخانه: تهــران، کیلومتر 45اتوبان قم، شــهرک صنعتــی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 2
تهــران، کیلومتر 45اتوبان قم، شــهرک صنعتــی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 2
021-56233434-7