مدیریت: مهندس آقائی

تولیدکننده: انواع تراورتن

 

 

 

تلفن: 031-33802178
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، جاده تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20 (درمان گاز) بعد از چهارراه
تلفن همراه: 0913-1171850
اصفهان، جاده تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20 (درمان گاز) بعد از چهارراه
031-33802178