سادات شجره مجتمع سنگ

سادات شجره مجتمع سنگ

مدیریت: سید جعفر شجره

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن تکاب و مرمریت

تلفن: 031-33801995
نمابر 031-33801996
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 بعد از فلکه گچ
تلفن همراه: 0913-2174551
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 بعد از فلکه گچ
031-33801995