ساسانی مجتمع معادن و سنگبری

ساسانی مجتمع معادن و سنگبری

مدیریت: ساسانی

استخراج تراورتن گردوئی، سفید، لیمویی، تراونیکس و قرمز به صورت کوپ و بریده شده

آدرس ایمیل: info@sasanistone.com * sasani_stone@yahoo.com
وب سایت: www.sasanistone.com
تلفن: 33372788 -041: 33370909 -041 :33370908 -041
نمابر 33361243 -041
آدرس دفتر مرکزی: تبریز، چهنرراه آبرسان، جنب بانک ملت، ساختمان رسا، طبقه چهارم، واحد 69
آدرس کارخانه: تبریز، آذرشهر، 2 کیلومتری جاده آذرشهر به عجب شیر، پشت منبع آب
آدرس معدن: تبریز، آذرشهر، 2 کیلومتری جاده آذرشهر به عجب شیر، پشت منبع آب
تلفن همراه: مدیرعامل: 1141071-0914 :مدیرفروش: 4145257-0914
تبریز، چهنرراه آبرسان، جنب بانک ملت، ساختمان رسا، طبقه چهارم، واحد 69
33372788 -041: 33370909 -041 :33370908 -041