سامانه‌های اتوماسیون سی ام سی

سامانه‌های اتوماسیون سی ام سی

مدیریت: صندوق ساز

تولیدکننده: ماشینآلات برش، حکاکی و
در استان یزد
CNC پیکرتراشی

وب سایت: www.cmcautomation.ir
تلفن: 03535279496
آدرس دفتر مرکزی: یزد، جاده سنتو، 500 متر بعد از میدان ولایت، به سمت تهران، اولین فرعی، سمت راست
تلفن همراه: 0913-3510816
یزد، جاده سنتو، 500 متر بعد از میدان ولایت، به سمت تهران، اولین فرعی، سمت راست
03535279496