مدیریت: سامان خانلاری

تولیدکننده: انواع سنگهای آنتیک و تزئینی

وب سایت: www.samansang.ir
تلفن: 021-55072615 , 021-55072616
آدرس دفتر مرکزی: شوش، فدائیان اسلام، نرسیده به پل بعثت، خیابان 20متری وفا، پلاک 2، آنتیک سامان سنگ
تلفن همراه: 0912-1093162 , 0935-1093162
شوش، فدائیان اسلام، نرسیده به پل بعثت، خیابان 20متری وفا، پلاک 2، آنتیک سامان سنگ
021-55072615 , 021-55072616