ساها صنعت ایران

ساها صنعت ایران

مدیریت: شمشادی – یاوری

تولیدکننده: شاخکهای لیفتراک، اتومات جهت لودرهای کوماتسو 600 و 988

تلفن: 051-32493904-5
نمابر 051-32493906
آدرس دفتر مرکزی: آدرس 1: مشهد، جاده قوچان، شهرک صنعتی عسگریه آدرس 2: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
تلفن همراه: 0915-3023960 (شمشادی) و 1061931-0915 (یاوری)
آدرس 1: مشهد، جاده قوچان، شهرک صنعتی عسگریه آدرس 2: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
051-32493904-5