مدیریت: علی عجمی

تولیدکننده: سنگ سنباده و چسب سنگ و رزین و ماستیک

 

تلفن: 021-33740708
نمابر 021-33746806
آدرس کارخانه: تهران، جاده قدیم قم، خیابان شهرسنگ، پلاک14 تلفن 02155202834 : نمابر 02155202955 :
تلفن همراه:  09127702892
021-33740708