مدیریت: ثابت نیا

تولیدکننده: انواع سنگ‌های ساینده

برای فرآوری ماربل و گرانیت و سرامیک

همراه

 

 

آدرس ایمیل: info@sayeshmahdi.com
وب سایت: www.sayeshmahdi.com
تلفن همراه: 0912-1785645 : * 0912-3846455