سبز سريش‌آباد

سبز سريش‌آباد

استان کردستان

موقعيت: كيلومتر 12 شمال قروه

نوع سنگ: مرمر سبز

بهرهبردار: شوذب جباری

آدرس بهرهبردار: قروه، شهرک صنعتی آونگان، صنایع سنگ دو كوهه

 

تلفن همراه: 0918-1717099 : 0918-1717100