مدیریت: علوی

فرآوری و توزیع کلیه سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-44140629-31 : 021-44115324
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای اتوبان حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 46
تلفن همراه: 0912-5834414 : 0912-6040745
تهران، انتهای اتوبان حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 46
021-44140629-31 : 021-44115324