سبلان و تمدن

سبلان و تمدن

مدیریت: قاسمی

تولیدکننده: تراورتن کرم، سفید و بژ ورتون

 

تلفن: 031-42523424 , 031-42523482
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شـهرک صنعتی رضوانشهر، فاز2، خیابان دوم شــرقی، سنگبری سبلان / اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، فاز 1، سنگبری تمدن
آدرس معدن: اصفهــان، حبیب‌آباد، جاده قدیــم نائین، روستای ورتون، ابتدای جاده آبگرم
تلفن همراه: 0913-3338251 و 1315425-0913 (قاسمی)
اصفهان، شـهرک صنعتی رضوانشهر، فاز2، خیابان دوم شــرقی، سنگبری سبلان / اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، فاز 1، سنگبری تمدن
031-42523424 , 031-42523482