مدیریت: اسکندری و رفیعی

تولیدکننده: تراورتن

نمابر 0864-3323161
آدرس دفتر مرکزی: جاده دلیجان، محلات، کیلومتر 10، قطب صنعتی نیم‌ور
تلفن همراه: 0918-8654253 , 0918-1663217
جاده دلیجان، محلات، کیلومتر 10، قطب صنعتی نیم‌ور
0918-8654253 , 0918-1663217