مدیریت: ساریخانی

وب سایت: www.stonedehbid.com
تلفن: 021-44161816
آدرس دفتر مرکزی: دهکده المپیک، بازار سنگ تهران، غرفه 2
دهکده المپیک، بازار سنگ تهران، غرفه 2
021-44161816