ستاره سنگبری

ستاره سنگبری

مدیریت: طهماسبی

تولیدکننده: تولید و فرآوری انواع سنگهای ساختمانی (تراورتــن، مرمریــت، گرانیت و چینی)

تلفن: 0253-6551246
نمابر 0253-6551345
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کوه سفید، کیلومتر 4
تلفن همراه: 0912-3517785
قم، جاده کوه سفید، کیلومتر 4
0253-6551246