ستاره سنگبری

ستاره سنگبری

مدیریت: غلامیان

تولیدکننــده: ســنگ هرســین (مرمریت، تراورتن، گرانیت)

وب سایت: www.harsinstone.com
تلفن: 031-33804327
آدرس دفتر مرکزی:   اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24  /اصفهان، خیابان محمودآباد، سنگبری ارشین 1
تلفن همراه: 0913-3041207 , 0913-3117208 ,2091050 -0913 (مدیر فروش)
  اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24  /اصفهان، خیابان محمودآباد، سنگبری ارشین 1
031-33804327